A rasszizmus ideológiai alapjai

A rasszizmus fajtáit tipizálhatjuk az alapelvek alapján, amelyeket a rasszista
ideológia alátámasztására, igazolására használnak fel. Legtöbbször a
gyakorlatban az alábbi típusok keveréke a jellemző.
 
Mitikus (vagy vallási)
 
A mitikus rasszizmus egy történelmi vagy történeti konstrukcióként bemutatott „elbeszélést”
(vagy vallási hittételt, „isteni útmutatást”) használ fel a diszkrimináció igazolására.
 
Tudományos
 
A tudományos rasszizmus tudományos kísérletekkel, elméletekkel és elvekkel próbálja
alátámasztani a diszkriminációt. A Harmadik Birodalomban például a még meglehetősen
fejletlen állapotban lévő genetikát, az evolúcióbiológiát (szociáldarwinizmus) és az
akkoriban virágzó eugenikát elferdítve kísérelték meg a faji felsőbbrendűség igazolását.
Az eugenikát ez olyannyira kompromittálta, hogy önálló tudományágként meg is szűnt létezni.
 
Filozófiai
 
Filozófiai alapelvek, érvek segítségével kívánja igazolni a megkülönböztető bánásmódot.

A kifejezés eredete

Fokozatok megvalósulás szempontjából Fokozatok nyíltság szempontjából A rasszizmus ideológiai alapjai

Rasszizmus és fenntarthatóság

Rasszizmus a történelemben

<<<