Fokozatok megvalósulás szempontjából

A rasszizmus megjelenhet a gondolatok: kogníciók,
attitűdök stb. szintjén,és mindez nem szükségszerűen
ugyan, de cselekvésben is megnyilvánulhat.
 
Rasszista előítéletek
 
Előítéletek egy személy egy „rasszhoz” való vélt vagy valós tartozása miatt.
Azaz A személy azt gondolja, hogy B személynek X tulajdonság
a van, mivel Y „rasszhoz” tartozik.
 
Rasszista diszkrimináció
 
Emberekkel való megkülönböztető bánásmód külső jegyeik, például bőrszínük alapján.
Hétköznapi példája, ha A személy nem köszön B személynek,
mert az Y „rasszhoz” tartozik. Súlyosabb példa, ha egy munkaadó
csak azért nem alkalmaz egy munkavállalót,
mert az valamilyen rassz tagja; ha ezt sokan követik,
akkor az adott rasszba tartozók között több lesz a munkanélküli.
Ha ezt intézményi, törvényi, stb. szintre emelik,
az az intézményesített rasszizmus (ld. lentebb).
Történelmi példák alapján a kutatók viszonylag egyetértenek abban,
hogy az előítéletesség és anegatív diszkrimináció egy folyamat
állomásai. Ha tehát nem tesznek ellene, akkor az előítéletesség
diszkriminációhoz vezet, a diszkrimináció pedig egyre súlyosabb és
súlyosabb formákat ölt. Ugyanakkor az is előfordul, hogy valaki elvont, személytelen
helyzetekben (amikor egy kisebbségről beszél) előítéletesebbnek tűnik, mint akkor, amikor
ténylegesen találkoznia kell az általa elítélt csoport egy tagjával
(tehát a szóban kifejezett előítélete a viselkedésében kevéssé nyilvánul meg).

A kifejezés eredete

Fokozatok megvalósulás szempontjából Fokozatok nyíltság szempontjából A rasszizmus ideológiai alapjai

Rasszizmus és fenntarthatóság

Rasszizmus a történelemben

<<<